Samenstelling van de Raad van Bestuur

  •  04.08.2016

Dit is de samenstelling van de Raad van Bestuur na afloop van de algemene vergadering van 19 maart 2016.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Voorzitter: David Naert (NL)
Ondervoorzitter: Maurice Loiseau (FR)
Secretaris-generaal: Pierre Bilic (FR)
Penningmeester: Christian Hubert (FR)

Bestuurders:
François Colin (NL)
Johan Koekelbergh (NL)
Roland Lebuf (NL) Jos Segaert (NL)
Diederik Van Vaerenbergh (NL)

Dominique Delhalle (FR)
Marc Gerardy (FR)
Michel Salmon (FR)
Didier Solbreux (FR)