BESCHERMING VAN FOTOGRAFEN

  •  23.08.2016

Met de zegen van de Pro League stuurt Sportspress.be de volgende boodschapen naar de voetbalclubs en hun supporters.

Ter attentie van de clubs

Heren,

Bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn een paar fanatiekelingen er weer in geslaagd om vanuit de tribunes gevaarlijke voorwerpen en/of drankjes in de richting van persfotografen (aangesloten bij Sportspress.be) te gooien. We zijn ervan overtuigd dat dergelijk gedrag geen weerspiegeling kan zijn van de geest van kameraadschap en sportiviteit die leeft in uw club.

Als preventiemaatregel verzoeken wij de clubs om bij de start van het nieuwe kampioenschap het publiek aan te moedigen om het werk van fotografen, cameramensen en geluidstechnici te eerbiedigen.

Dat er bier gegooid naar deze mensen is betreurenswaardig en kan niet goedgekeurd worden.

Een boodschap in die richting van uw kant, via een publieke aankondiging (microfoon) bij het begin van de wedstrijd zou welkom zijn Namens alle mediavertegenwoordigers die langs de velden werken, danken de Pro League en Sportspress.be u bij voorbaat voor uw medewerking.

Beste vrienden supporters,

De mooie wedstrijdbeelden die u kan terugvinden in uw krant of op onze tv-zenders worden tot stand gebracht door beroepsfotografen, cameramensen en geluidstechnici die langs het veld werken.

Samen met u, vrienden bezoekers, staat onze club erop dat deze mensen hun taak in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren. We verzoeken u daarom met aandrang om het werk van deze enthousiaste beeldspecialisten te eerbiedigen en geen drankjes en andere projectielen in hun richting te gooien.

Dank u voor uw begrip. We wensen u een goede wedstrijd.