Bestuursorgaan

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: David Naert (NL)
Ondervoorzitter: Bruno Govers (FR)
Secretaris-generaal: Rudy Nuyens (NL)
Penningmeester: Dominique Delhalle (FR)

Andere leden van de Raad van Bestuur

Bruno Fahy (FR)
Marc Gérardy (FR)
Manu Jous (FR)
Antoine Masson (FR)
Michel Salmon (FR)
Pieter-Jan Calcoen (NL)
Maarten Delvaux (NL)
Kristof Lenaerts (NL)
Kristof Liberloo (NL)
Niels Poissonnier (NL)

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit 15 Nederlandstalige werkende leden en 15 Franstalige werkende leden.
De Algemene Vergadering wordt jaarlijks één keer samengeroepen, in het begin van het jaar.
De samenstelling wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur.