Privacybeleid Sportspress.be

Sportspress.be beschermt je privacy conform de Algemene Gegevensverordening (AVG). De AVG legt verplichtingen op aan professionele verwerkers van persoonsgegevens en kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt. Sportspress.be verwerkt persoonsgegevens voor journalistieke en niet-journalistieke doeleinden. Dat onderscheid is belangrijk omdat een aantal verplichtingen onder de GDPR niet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden (cf. Art. 24 Uitvoeringswet GDPR). Zo hoeft er ook geen privacyverklaring te worden opgesteld wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt voor journalistieke doeleinden. Om die reden heeft voorliggend Privacybeleid dan ook enkel betrekking op de professionele verwerking van persoonsgegevens voor niet-journalistieke doeleinden.

Sportspress.be is de beroepsvereniging van de in België actieve sportjournalisten. Naast de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden verwerkt Sportspress.be ook persoonsgegevens voor niet-journalistieke doeleinden.
Met name:
– het bijstaan van stagiairs, journalisten in bijberoep en andere journalisten die aansluiten bij de vereniging (grondslag: noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst);
– het bijhouden van een databank van beroepsjournalisten en journalisten van beroep alsook stagiairs, journalisten in bijberoep en andere journalisten die aansluiten bij de vereniging (mogelijke grondslagen: toestemming, noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting);

Sportspress.be verwerkt enkel ‘gewone’ en indien nodig voor het doel van de verwerking ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens, daaronder val(len)(t) volgende categorie(ën) van persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks deelt of wanneer je een beroep doet op de diensten van Sportspress.be:
– identificatiegevens. De gegevens die Sportspress.be in dit verband verwerkt zijn je (firma)naam, foto,
geboortedatum en -plaats, gender en nationaliteit.
– contactgegevens: adres, telefoonnummer (privé en professioneel), e-mail (privé en professioneel) en sociale media.
– gegevens m.b.t. het beroep: sociaal statuut, en indien aan de orde ook het medium, specialisatie…
– betalingsgegevens: facturatie- en betalingsgegevens.
– communicatievoorkeuren
Sportspress.be vraagt niet meer persoonsgegevens op dan nodig om het beoogde doel te realiseren.

Sportspress.be staat derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Indien Sportspress.be je persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel dan oorspronkelijk aangegeven, verstrekt Sportspress.be je vóór elke verdere verwerking informatie over dat andere doel. Belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid worden je steeds op voorhand meegedeeld.