Hoe word ik lid van Sportspress.be?

Beroepsjournalisten die actief zijn in de sportjournalistiek, worden ambtshalve aanvaard als lid van Sportspress.be. Beroepsjournalisten zijn erkend door de erkenningscommissie van het Ministerie van Binnenlandse zaken en als dusdanig geregistreerd bij de VVJ/AJP. Om lid te worden van Sportspress.be moeten sportjournalisten wel nog een toetredingsformulier invullen. Fansites worden door Sportspress.be niet als officieel medium erkend, hun medewerkers kunnen bijgevolg ook geen lid worden van Sportspress.be.

Niet-beroepsjournalisten moeten door de directie van hun medium voorgedragen worden. Hun aanvraag tot lidmaatschap moet naast de voordracht door hun directie worden gesteund door twee beroepsleden-peters. Deze twee beroepsleden-peters moeten zelf lid zijn van Sportspress.be. Zij dienen zich er ernstig van te vergewissen of het kandidaat-lid onafhankelijk sportjournalistiek werk verricht. De toetreding van niet-beroepsleden wordt in eerste aanleg onderzocht door onze taalvleugels, de VBS (Nederlandstaligen) en APFJS (Franstaligen).

De professionele en niet-professionele leden krijgen van Sportspress.be de sportperskaart die voor de klassieke competities toegang geeft tot de perstribune in de sportstadions. De plaatsing, het volume van die perstribune en andere specifieke regelingen zijn door Sportspress.be conventioneel geregeld met de grootste internationale en nationale sportbonden. Zo is er een Convenant met de Profliga, KBVB en KBBB. Voor sportmanifestaties met grote media-impact werkt Sportspress.be met specifieke event-accreditaties, beperkt per medium en op naam, zoals dat ook internationaal gebeurt.

Professionele en niet-professionele journalisten die na een onderbreking van hun lidmaatschap opnieuw lid willen worden van Sportspress.be, kunnen gewoon terug aansluiten, mits betaling van het lidgeld voor het jaar waarin zij opnieuw lid willen worden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier om toe te treden moet met de ondertekening door de directie en door twee beroepsleden van Sportspress.be vergezeld van één pasfoto per post of online verstuurd worden naar het secretariaat op volgend adres:

Sportspress.be
Joseph Hanse Square 1 (bus 9)
1200 Brussel
info@sportspress.be

Mutatieformulier

Naast het aanvraagformulier tot toetreding, bestaat er ook een mutatieformulier, dat moet gebruikt worden door leden die ofwel van werkgever ofwel van statuut veranderen.

Betreft het een mutatie van werkgever, dan moet ook dit formulier ondertekend worden door twee beroepsleden-peters.
Bij de mutatie van statuut zijn er twee mogelijkheden.

Niet-beroepsleden die beroepsjournalist worden, hoeven hun mutatieformulier niet te laten ondertekenen door twee beroepsleden-peters. Zij moeten enkel een kopie van de beslissing van de Nationale Erkenningscommissie aan hun aanvraag tot mutatie toevoegen.

Beroepsleden die muteren naar het statuut van niet-beroepslid, moeten hun mutatieformulier wel laten ondertekenen door twee beroepsleden-peters, die zo getuigen dat de betrokkene verder als medewerker aan de slag blijft bij hun persorgaan.
Bij een mutatieformulier hoeft geen pasfoto toegevoegd te worden.