Deontologie

Net zoals alle andere beroepsjournalisten moeten ook de in sport gespecialiseerde journalisten de regels van de journalistieke beroepsethiek (neergeschreven in de Code van de Raad voor de Journalistiek) respecteren.

De Code is bedoeld als een leidraad voor de praktijk en kan gedownload worden via volgende link: http://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek.

In het voorwoord van de Code staat te lezen:
“Het recht op informatie en vrije meningsuiting een fundamenteel mensenrecht is en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving.
De pers heeft het recht en de plicht om het publiek te informeren over zaken van maatschappelijk belang.
Het recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen bepaalt de journalistieke vrijheid en verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek veronderstelt een maximale vrijheid. De journalist legt zich daarbij normen op, die volgen uit het respect voor andere fundamentele mensenrechten.”

Een aantal bepalingen van deze Code worden verder aangevuld met concrete richtlijnen, die als bijlage bij de Code worden gevoegd.
Zit u nog met andere vragen in verband met deontologie, dan kan u altijd bij Sportspress.be terecht.