Deense sportjournalisten stappen niet uit AIPS

Het bestuur van onze Deense zustervereniging Danske Sportsjournalister (DS) stuurde uiteindelijk toch een waarnemer naar het AIPS Congres in Rome (3 tot 6 oktober), nadat het er eerder naar uitzag dat de Deense sportpersbond uit AIPS zou stappen. Het directiecomité van DS opteerde er aanvankelijk voor om de internationale sportpersbond AIPS te verlaten. Die beslissing was een gevolg van de ophef die ontstond n.a.v. de uitreiking van de Sport Media Awards van AIPS in Qatar op zondag 12 juni ll.

De Deense sportpersbond stelde zich – net als de Belgische en Nederlandse sportpersbond – al langer vragen bij de keuze voor Qatar. DS ontving een open brief van 22 leden met de vraag om uit AIPS te stappen. Het bestuur stemde daarmee in, maar die beslissing moest bekrachtigd worden op een buitengewone algemene vergadering in augustus. Die algemene vergadering volgde het advies van het directiecomité niet. Bij een stemming werd de vereiste tweederde meerderheid niet bereikt. Het gevolg was dat DS alsnog een waarnemer uitstuurde naar het AIPS Congres in Rome.

Op dat congres werd de Italiaan Gianni Merlo herkozen als voorzitter. Merlo was de enige kandidaat en vat een nieuwe ambtstermijn van vier jaar aan. Voor de verkiezing van het voorzitterschap van AIPS Europe waren er twee kandidaten. De Fransman Marc Ventouillac – die de voorkeur van Sportspress.be wegdroeg – moest het afleggen tegen de uittredende en herverkiesbare Charles Camenzuli (Malta), die vooral kon rekenen op stemmen uit de Balkan en Oost-Europa.