Newsletter 22 april 2022

Welkom op de vernieuwde website van Sportspress.be. In samenwerking met Golazo hebben we de voorbije maanden hard gewerkt om onze website aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor onze leden. Zo hopen wij u beter op de hoogte te houden van de activiteiten van onze vereniging. Ook accreditaties moeten via onze vernieuwde website gemakkelijker verlopen voor onze beroepsleden.

Sportspress.be had op donderdag 21 april een meeting met de nieuwe top van het BOIC. Met voorzitter Jean-Michel Saive en CEO Cédric Van Branteghem blikten we vooruit naar de best mogelijke samenwerking tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar Frank Van Roost opnieuw als perscoördinator zal ingezet worden door Sportspress.be. Er werd ook van gedachten gewisseld over een mogelijke samenwerking tussen Sportspress.be en het BOIC ter gelegenheid van ons jaarlijkse Gala ‘Sportman/Sportvrouw van het Jaar’.

Sportspress.be heeft op dinsdag 26 april een tweede overlegronde met vertegenwoordigers van de Pro League, enkele clubs en rechtenhouder Eleven, met het oog op een nieuw Convenant. Het vorige Convenant werd opgesteld in 2018 en is intussen gedateerd. Bij een eerste meeting op 29 maart werd duidelijk dat het niet eenvoudig wordt om een evenwicht te vinden tussen de groeiende clubmedia en de professionele sportpers. De clubs willen dat er meer clubmedia toegelaten worden bij wedstrijden in het professionele voetbal. Sportspress.be dringt erop aan dat de persfaciliteiten in de stadions aangepast worden aan de nieuwe realiteit en dat de minimumcapaciteit van perszalen en perstribunes afdwingbaar moet zijn. Sportspress.be benadrukt ook dat clubmedia zich aan strikte regels moeten houden. Zo moet onder meer de momenteel ongebreidelde toegang van clubmedia tot het veld na het einde van de wedstrijden aan banden gelegd worden, omdat dit zeer hinderlijk is voor de beroepsfotografen.
Ook de wildgroei aan badges van Eleven is inzet van de discussies. Alle partijen lijken het erover eens dat het aantal toegangskaarten- en badges voor media beperkt moet worden en dat deze in eerste instantie moeten toegekend worden op basis van het lidmaatschap van Sportspress.be. Tijdens de eerste overlegronde bleken de clubvertegenwoordigers en Sportspress.be zeer uiteenlopende standpunten te hebben in verband met het livestreamen van persconferenties, maar ook op dat punt hopen we tot een compromis te komen dat de pers moet toelaten om optimaal te kunnen functioneren.
Het is de bedoeling dat het nieuwe Convenant op relatief korte termijn afgewerkt wordt, zodat het in voege kan treden bij de start van volgend seizoen.

Sportspress.be had op 4 april ook een eerste meeting met de voetbalbond en reisorganisator BCD, in het vooruitzicht van het WK voetbal in Qatar. Het is nog even wachten in verband met een definitieve beslissing over het hotel van de Rode Duivels in Qatar. Van zodra daar duidelijkheid over is, wordt alles in het werk gesteld om het werk van de pers tijdens het WK te faciliteren. De voetbalbond, BCD en Sportspress.be zijn het erover eens dat het aangewezen is om de Belgische pers in één en hetzelfde hotel onder te brengen. Dat zou het faciliteren van goeie werkomstandigheden voor iedereen vergemakkelijken. Begin juli trekt een delegatie van BCD en Sportspress.be naar Qatar om verschillende hotels te bezoeken. Het is de bedoeling om daar – rekening houdend met hotelfaciliteiten, afstanden en kamerprijzen – een hotel te kiezen voor de Belgische pers.

Rudy Nuyens
Secretaris-generaal Sportspress.be