Nieuwsbrief juli 2021 Sportspress.be

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het voorbije EK voetbal, de Olympische Spelen in Tokio en het overleg tussen Sportspress.be en de Pro League met het oog op de voetbalcompetitie 2021-2022.
HET EK VOETBAL
Omwille van de Covid-pandemie en de spreiding van het toernooi over 11 gaststeden in heel Europa, was dit voor de pers één van de moeilijkste eindtoernooien voetbal ooit. Als vertegenwoordiger van Sportspress.be heeft François Colin in moeilijke omstandigheden zijn uiterste best gedaan om het toernooi voor de Belgische pers in zo comfortabel mogelijke omstandigheden te laten verlopen.
De eerste problemen dienden zich al aan bij de eerste trip naar Sint-Petersburg, voor de wedstrijd tegen Rusland. Enkele journalisten moesten uren wachten om toegang te krijgen tot Rusland, anderen verloren heel wat tijd in het accreditatiecentrum. Voor de wedstrijd slaagde François Colin erin om alsnog toegang tot het stadion te krijgen voor enkele journalisten aan wie die toegang aanvankelijk geweigerd werd. Het feit dat de Belgische voetbalbond zijn programma voortdurend aanpaste, maakte er de zaken niet makkelijker op. Sportspress.be bedankt de voetbalbond anderzijds voor het inrichten van een comfortabele ‘Media Village’ in Tubize én voor de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn bij de persconferenties.
Voor de laatste wedstrijd van de Rode Duivels stelde François Colin in korte tijd alles in het werk om met BCD gunstige reisomstandigheden voor alle media te realiseren. Desondanks waren er in Munchen problemen op de wedstrijddag, omdat de persbus naar een parking aan de verkeerde kant van het stadion werd verwezen. De vertraging die daardoor veroorzaakt werd, zorgde ervoor dat de beste plaatsen voor fotografen al toegewezen waren aan de Italianen. Deze problemen werden veroorzaakt door de plaatselijke organisatie.
We bedanken François Colin voor de toewijding die hij voor en tijdens het toernooi aan de dag legde.

DE OLYMPISCHE SPELEN
De aanloop naar de Olympische Spelen is goed verlopen, met dank aan de uitstekende samenwerking tussen het BOIC en Frank Van Roost, die de Belgische pers namens Sportspress.be zal vertegenwoordigen in Tokio. Frank vertrekt op maandag 19 juli naar Japan, om daar de Belgische media bij te staan.
Het is duidelijk dat de Belgische media deze Olympische Spelen in moeilijke omstandigheden zullen moeten volgen, gezien de strikte Covidmaatregelen die in Japan van kracht zijn. Bij aankomst op de luchthaven van Tokio dient rekening gehouden te worden met een wachttijd die tot 5 uur kan oplopen. Ter plekke zal Frank Van Roost in nauw contact staan met de Belgische media en de vertegenwoordigers van het BOIC.
Samen met de algemene journalistenvereniging VVJ heeft Sportspress.be het BOIC aangeschreven om verzet aan te tekenen tegen de plannen van de Japanse overheid om journalisten via een GPS-tracker te volgen. Dit druist duidelijk in tegen de privacy van de journalisten én tegen het recht op informatie van de media. De internationale sportpersbond AIPS heeft een gelijkaardig protest ingediend bij het Internationaal Olympisch Comité).
Wij wensen Frank Van Roost en alle Belgische media succes toe in hun opdracht in Tokio.

OVERLEG MET DE PRO LEAGUE
Op 23 juni vond er overleg plaats tussen de Pro League en Sportspress.be, met het oog op het seizoen 2021-2022. We geven u het integrale verslag van deze meeting mee.

1. Terugkeer naar normaal
Onder voorbehoud van bijkomende wijzigingen, kunnen vanaf 27 juli de clubs weer voor 1/3de publiek toelaten, vanaf 13 augustus gaan we naar ‘full capacity’, met het ‘Covid Safety Ticket’. Welke gevolgen dit zal hebben voor de bezetting op perstribunes en in perszalen, zal afhangen van bijkomende wijzigingen in het beleid van de overheid.
Toen de Covidmaatregelen van kracht waren, zorgden de opeenvolgende persconferenties van coaches en spelers bij de laatavondwedstrijden (20.45 uur, 21 uur) ervoor dat de deadlines van de krantenjournalisten zwaar onder druk kwamen te staan. Sportspress.be heeft zijn syndics overigens gevraagd om er gedurende twee maanden op toe te zien in hoeverre de afspraken in het Convenant (persconferentie binnen de 30 minuten, te tellen vanaf het eerste interview van de rechtenhouder) worden nageleefd. Hierover zal een rapport worden opgemaakt.

Om aan het probleem van de deadlines te verhelpen, worden de mixed zones zo snel mogelijk weer opengesteld. Zo kan de ene journalist de persconferentie van de coaches volgen, terwijl een andere journalist van hetzelfde medium zich tegelijkertijd naar de mixed zone kan begeven. Om toegang te krijgen tot de mixed zones, zullen journalisten via de CovidSafe-app moeten aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn of een geldige Covidtest hebben ondergaan.
Gezien de evolutie van de Covidcijfers, houden we voorlopig de regeling van vorig seizoen aan tot na de interlandbreak begin september. We houden de cijfers in het oog en openen de mixed zones van zodra dat veilig genoeg is. De Pro League vraagt de clubs om ervoor te zorgen dat de persconferenties bij de laatavondwedstrijden zo snel mogelijk na de wedstrijd plaatsvinden.

2. Persorganisatie bij Union en Seraing
Een inspectie van een delegatie van Sportspress.be bij Union op 19 mei maakte duidelijk dat de persaccomodaties bij de kampioen van 1B nog niet voldoen voor 1A:
– De door het Convenant vooropgestelde capaciteit van 40 plaatsen met desk in de perstribune wordt niet gehaald.
– Union wil de perszaal onderbrengen in een VIP-tent, waar ook de persconferentie na de match zou plaats vinden. Het is geen goed idee om VIP’s en pers te mengen, zeker niet voor de persconferentie. Een container boven de administratieve bureaus zou een oplossing kunnen bieden. Ook in de perszaal moet het Convenant (plaats voor ten minste 40 journalisten) nageleefd worden.
– De persparking bij Vorst Nationaal baart zorgen.
Bij Seraing voldoet de perstribune, maar de uitbouw van een nieuwe, ruime perszaal, dient nauwlettend opgevolgd te worden. Ook de persparking is een aandachtspunt. De Pro League ziet erop toe dat beide promovendi zo maximaal mogelijk voldoen aan hun verplichtingen tegenover de pers.

3. Problematiek rond de clubmedia
Enkele clubs maakten tijdens het ‘Covidseizoen’ onderling afspraken over het aantal vertegenwoordigers van het clubmediateam op verplaatsing. Nu we weer naar een ‘full capacity’ gaan, is dit uit den boze. Clubs moeten de vertegenwoordigers van hun mediateam accrediteren via Sportspress.be. Elke club krijgt 3 nieuwe clubmediakaarten, met paarse kleur.
De capaciteit van de perstribunes staat onder druk. Naast clubmedia, wordt er ook plaats gemaakt voor de video-analisten van de twee clubs C)n drie dataproviders (Sportradar, Perform en Genius Sport). Het Convenant moet dan ook strikt worden nageleefd: maximaal 3 vertegenwoordigers van elke club in de perstribune, maximaal 2 fotografen per club. Het staat clubs vrij om meer clubmedia in te zetten, maar dan moeten ze daar ruimte voor voorzien op andere plaatsen dan de perszaal en de perstribune.
Bij OHL gaan er stemmen op om de perstribune in eigen beheer te nemen, zoals dat het geval is bij zusterclub Leicester City. Daar kan geen sprake van zijn. OHL moet beseffen dat het niet in een Engelse, maar Belgische context werkt.

4. Livestreaming persconferenties
Steeds meer clubs gaan over tot een livestreaming van hun persconferenties op MD-1 of MD-2. Club Brugge streamde al de volledige persconferentie, andere clubs dreigen zich daardoor te laten inspireren.
Dit is voor Sportspress.be totaal onaanvaardbaar. Bij heel wat clubs is de persconferentie op MD-1 of MD-2 het enige moment van de week waarop journalisten hun vragen kunnen stellen aan de coach (of zelfs aan spelers). Sportspress.be kan niet aanvaarden dat het werk van de journalisten door de clubs gelivestreamed wordt voor ze daar zelf gebruik van kunnen maken.

Wat Sportspress.be betreft, wordt het werk van de journalisten op die manier gestolen door de clubs. Sportspress.be merkt op dat clubmedia tijdens de week voldoende mogelijkheden hebben om eigen content aan te leveren.
Een aanvaarbaar compromis voor de Pro League en Sportspress.be bestaat erin dat deze persconferenties starten met een livestream, waarbij de clubmedia enkele vragen stellen. Vanaf het moment dat de journalisten hun vragen beginnen te stellen, moet de livestream uitgeschakeld worden. Dit moet voorbehouden blijven voor de pers.
Hetzelfde geldt voor persconferenties waarbij clubs algemeen nieuws (een nieuwe coach, voorstelling van een nieuwe speler, enz.) aankondigen: een livestream met vragen van de clubmedia kan, maar vanaf het moment dat de journalisten hun vragen beginnen stellen, moet de livestream uitgeschakeld worden.

5. Wildgroei perskaarten Eleven Sports
Sportspress.be merkt op dat de wildgroei aan perskaarten van Eleven Sports enorm is. Eleven Sports heeft vijf verschillende kaarten in omloop, die allemaal naamloos zijn. Voor de perssyndics van Sportspress.be is het zo onmogelijk om na te gaan wie wel en niet werkt. Sportspress.be merkt op dat er overal mensen met kaarten van Eleven rondlopen die duidelijk niet gekomen zijn om te werken.
De Pro League verbindt er zich toe om contact op te nemen met Eleven Sports, met als doel de diversiteit van de perskaarten van Eleven Sports in te perken en misbruiken te vermijden.

6. Accreditaties
De redacties kunnen tot 48 uur voor de match hun accreditatie-aanvraag indienen. Eén club (OHL) vroeg om dit 72 uur voor de wedstrijd te doen, maar de algemene norm van 48 uur wordt voor alle clubs gehandhaafd.
Voor de Pro League:
Pierre François (CEO) en Stijn Van Bever (hoofd communicatie)
Voor Sportspress.be:
Dominique Delhalle (voorzitter), David Naert (ondervoorzitter) en Rudy Nuyens (secretaris-generaal)

VARIA
Onze RTBF-collega Pierre Deprez is in de prijzen gevallen. Voor zijn reportage ‘Piotr Van Montagu, de boogschutter zonder armen’, werd Pierre gelauwerd bij de uitreiking van de ‘AIPS Sports Media Awards’. De reportage van Pierre werd door de internationale sportpersbond als laureaat verkozen in de categorie ‘beste videoreportage’. Sportspress.be staat erop Pierre te feliciteren voor zijn uitstekend werk.

FEEDBACK
Beste collega’s, mocht u opmerkingen hebben bij deze Nieuwsbrief, aarzel dan niet om uw stem te laten horen bij Sportspress.be. Alle feedback is welkom.
Rudy Nuyens
Secretaris-generaal Sportspress.be